ฺBrand
 ผู้นำเข้าเเละจำหน่ายปั้มน้ำ, ปั้มเเวคคัม, ปั๊มเคมี เเละระบบน้ำเสีย
 จำหน่ายมอเตอร์, วาลย์ อุปกรณ์นิวเมติกส์,อุปกร์ไฟฟ้า ,เครื่องทำความเย็นเเละอุปกรณ์,Motor ,Newmatic,electrical equipment,ฯลฯ
 ตัวเเทนจำหน่ายวาลย์ , Valve
 ปั๊ม, วาล์ว, ท่อ, ไฮดรอลิก ,Pump, Valve ,Piping, Hydraulic

ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมสีเขียว หรืออุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการจะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีในสายตาชาวโลกได้นั้น นอกเหนือจากบทบาทของภาครัฐแล้ว คงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะบทบาทของผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วย 

                เเละในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าหลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างก็กำลังพยายามที่จะปรับตัวเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อก้าวข้ามการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม  ตอบสนองกระแสความต้องการสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคสร้างความเป็นสีเขียวที่แสดงถึงความตระหนักและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรธุรกิจ ซึ่งหากองค์กรใดสามารถปรับตัวได้ก็จะส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าด้วย

                บริษัท กรีน ครีเอชั่น มีเดีย จำกัด เเละ พัทรวุฒิ ครีเอชั่น เซนเตอร์ ในฐานะผู้ผลิตสื่ออุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการพาประเทศไทยก้าวเข้าไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว เเละตระหนักในความปลอดภัยในโรงงานอุตสหกรรม  จึงได้จัดสัมมนาภายใต้ Green Factory and Industrial Factory Fair เพื่อเเสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น อุปกรณ์เกียวกับสิ่งเเวดล้อมต่าง ๆ ที่ปรึกษา นักวางระบบ หรือกลุ่มติดตั้งเเละดูเเลเครื่องมืออุตสาหกรรมพร้อมด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัย เเละเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเเข่งขันเสรี ด้วยคุณภาพ AEC ร่วมกัน 

               พัทรวุฒิ ครีเอชั่น เซนเตอร์ สอบถามโทร 095 9587336,088 887 4552 Fax 02 903 0080 ต่อ 5502

E-mail:control.artmini@gmail.com,E-mail:jr.artmini@gmail.com

เเผนงาน Seminar & Exhibitor ประจำีปี 2561 

ประจำเดือน /  Period  จังหวัด / Province สถานที่ / Palce
มกราคม / January สมุทรปราการ / Samut Prakan  
มีนาคม / March กาญจนบุรี / Kanchanaburi  
พฤษภาคม / May นครราชสีมา / Nakhon Ratchasima  
สิงหาคม / August พระนครศรีอยุธยา / Auytthaya  
ตุลาคม / October ลำพูน / Lumphun  

หมายเหตุ: ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสอบถามได้ที่ ,E-mail:control.artmini@gmail.com , Call 6695 958 7336

REBRAND MAGAZINE

THE KING FACTORY MAGAZINE เป็น Guide Book ในการสรุปข่าวสารของกลุ่มอุตสาหกรรมในทุกๆ  วงการ รวมถึงข่าวสารการลงทุน การขยายงานในทุกภาคส่วน การได้รับรางวัลอันสำคัญต่าง ๆ การพัฒนาระบบให้ทันต่อยุคสมัย การใส่ใจในส่ิ่งเเวดล้อม ไม่เว้นเเม้เเต่เทคโนโลยี IT หรือการท่องเทียว จุดเด่นของ เดอะคิงส์ เเฟคทอรี่ ภายในเล่มจะมีเซคชั่นมากมาย อาทิ  เช่น New The King , Focus Industrial ฯลฯรวมถึงการชูภาพลักษณ์ของบริษัท เชื่อมต่อระบบต่างๆ มุ่งเน้นยกระบบไปพร้อมกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ เเละปลายน้ำ เดะคิงส์ เเฟคทอรี่ จึงเป็นศูนย์รวมผู้ผลิต ผู้จำหน่าย  ผู้นำเข้าอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งเเวดล้อม การเกษตร สุขภาพภาคอุตสาหกรรมหนัก หรือส่วนของหน่วยราชการ รวมการท่องเทียวไว้ในเล่มอย่างครบครัน

 

หนังสือในกลุ่ม พัทรวุฒิ ครีเอชั่น เซนเตอร์

   

..................................THE BEST BRAND.................................

                                                                                                                                                                  

                                  

 

                                      

                                 

 

 

 

 

 
Copyright © 2013-2015 Greencreation All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy